Groeiversnelling, wat zijn de mogelijkheden?

 
shutterstock_604587743.jpg

Bedrijven die te maken krijgen met versnelde groei, bijvoorbeeld door een mega order, het binnenhalen van een contract bij een grote multinational of een overname doen, komen voor grote uitdagingen te staan. Als dergelijke scenario’s zich voordoen, is het alle hens aan dek. Hiervoor moet de machine op volle toeren draaien. Een mooie kans om als bedrijf te groeien, maar wie financiert dat?

Als bedrijven accelereren en groeien, ongeacht de leeftijd van het bedrijf, worden de zaken heel snel heel acuut. Grotendeels omdat de behoefte aan cash van de ene op de andere dag ontploft. Opschalen in personeel, productie, opslagcapaciteit, voorraad, investeringen in (IT)processen en groeiende debiteurenposities. Ook al is de liquiditeitsprognose nog zo accuraat en betrouwbaar, de praktijk loopt vaak net weer anders. Dan zijn er twee opties om deze behoefte op korte termijn in te kunnen vullen; het eigen vermogen uitbreiden of schuldfinanciering. Beide opties hebben verschillende kanten die zorgvuldig afgewogen moeten worden.

Aantrekkelijke kapitaalstructuur

Risicodragend vermogen, al dan niet tijdelijk, van aandeelhouders of durfkapitalisten kan een eenvoudige en snelle oplossing zijn om de liquiditeitsbehoefte in te vullen. Echter, is er niet altijd cash voorhanden bij bestaande aandeelhouders of er kunnen ongewenste wijzigingen in aandeelhoudersverhoudingen ontstaan. Bij het aantrekken van durfkapitaal spelen onderwerpen als waardering, verwatering en strategische waarde van de investeerder, een grote rol. Dit vormt vaak een lang proces naar een dure oplossing.

De andere optie is het aantrekken van financiering bij vreemd vermogen verschaffers. Dit kunnen zowel publieke (bancaire) als private geldverschaffers zijn. Banken zijn vandaag de dag in Europa nog steeds de meest voor de hand liggende partij. In bijvoorbeeld de US is echter gebruikelijker om via de private kanalen financiering op te halen in plaats van bij zogeheten ‘community banks’. De kosten bij banken zijn doorgaans lager, maar de manier van werken ook meer rigide. Daarbij is het voor banken vaak lastiger om te financieren op basis van toekomstige kasstromen. Als alternatief zijn er private financiers. Een mooi voorbeeld van financiering middels private markten is direct lending. Direct lenders verstrekken doorgaans grotere leningen en bieden meer flexibiliteit in zowel het proces als de financiering zelf. Daarnaast wordt er niet alleen gekeken naar historische performance maar ook naar het toekomstige cashflow potentieel.

Flexibele en snelle oplossing

De strengere eisen en convenanten die banken vaak stellen bij het verstrekken van financiering kunnen ervoor zorgen dat het rendement op eigen vermogen lager of minder aantrekkelijk wordt. Een financiering met een hoger tarief is misschien op eerste oog minder aantrekkelijk maar kijkend naar de totale kosten van de kapitaalstructuur hoeft dit niet geval te zijn. Als er een groter deel met vreemd vermogen wordt gefinancierd daalt immers het aandeel eigen vermogen. Een ander aspect dat vaak niet wordt meegenomen bij een financieringstraject, is de zogenaamde cost of opportunity bij een tekort aan cash in de tussenliggende periode en de managementtijd en missen van marktkansen.

Benieuwd naar de financieringsoplossingen die NEOS Direct Lending kan bieden voor de financiering van uw groei, innovatie, fusies of overnames? Neem contact op via +31 (0) 10 892 96 43 of mail info@neosdirect.com.

 
Diederik Gerbranda