Nederlands
Voor business partners

NEOS en Schroders slaan de handen ineen met KKR

14 August 2018
For the English text see below 
 
Rotterdam, 14 augustus 2018 - NEOS, een toonaangevende innovator op het gebied van direct lending, heeft vandaag via een Nederlandse joint venture (JV) een groot financieringsprogramma van 1 miljard euro afgerond. Dit fonds richt zich op het verstrekken van financieringen aan MKB-bedrijven in Nederland en Duitsland.
 
KKR, een toonaangevende wereldwijde investeringsmaatschappij, is de belangrijkste financier van deze joint-venture. Daarnaast investeert ook Schroders, de wereldwijde vermogensbeheerder en strategische aandeelhouder van NEOS in het fonds. De joint venture zal een breed palet aan Nederlandse en Duitse bedrijven ondersteunen door hen te helpen met alternatieve en flexibele financiering in hun ontwikkelings- en groeidoelstellingen.
 
Het financieringsprogramma is door de omvang van 1 miljard euro het grootste private MKB-kredietfonds in Europa en overstijgt de omvang van eerdere fondsen van NEOS, die deels waren gefinancierd door Nederlandse pensioenfondsen.
 
Het financieringsprogramma profiteert van de aantrekkelijke marktomstandigheden en een aanzienlijke vraag naar private kredietverlening aan MKB-bedrijven in Nederland en Duitsland. De joint venture is tot stand gekomen door gebruik te maken van het toonaangevende NEOS-platform en de diepgaande kennis die NEOS heeft van de lokale markt, in combinatie met de wereldwijde beleggingsexpertise van KKR en Schroders.
 
"Het financieringsprogramma richt zich op groeiende bedrijven die hebben laten zien dat ze in hun respectievelijke expertisegebieden uitblinken. Het financieringsprogramma stelt NEOS in staat om nog beter in te spelen op de sterk groeiende financiële behoeften van het bedrijfsleven en zal ons helpen ons productbereik en regionale aanwezigheid uit te breiden", aldus Quirijn Haak, CEO van NEOS Direct Lending.
 
“Het MKB vormt de ruggengraat van de Europese economie. Als gedisciplineerde en langetermijnbelegger zien wij veel kansen in het verstrekken van kapitaal aan deze bedrijfssector, met name in Nederland en Duitsland", aldus Daniel Pietrzak, member van KKR.
 
"Kleine en middelgrote ondernemingen in Europa zijn in toenemende mate op zoek naar schuldfinanciering van niet-bancaire kredietverstrekkers. Tegelijkertijd raken ervaren institutionele beleggers steeds meer vertrouwd met het concept om groeifinanciering aan het MKB te verstrekken in ruil voor hogere rendementen dan op de publieke markten bereikbaar zijn. We zijn blij dat we kunnen voorzien in de behoeften van onze institutionele klanten. Daarnaast verheugd het ons dat onlangs ons belang in NEOS hebben verhoogd tot 49% in het kader van de aandacht die we geven aan private markten", aldus Alan Cauberghs, hoofd Private Assets bij Schroders.
 
De investering van KKR is afkomstig van fondsen die door KKR Credit worden beheerd.
 
-einde-

Over NEOS Direct Lending
NEOS heeft zich sinds de oprichting in 2012 de afgelopen jaren voor veel bedrijven bewezen als een innovatieve financieringspartner. NEOS heeft meer dan 130 bedrijven verder geholpen en zijn verheugd dat deze ondernemingen konden presteren en hun doelen hebben kunnen bereiken. Wij geloven in winnaars in elke sector, en of het nu gaat om het stimuleren van innovatie, groei, overnames of fusies, wij hebben de juiste oplossing op maat die aansluit op uw behoeften. Ons team bestaat uit een doorgewinterde groep van gedreven professionals met een breed scala aan achtergronden.
NEOS is goed gepositioneerd om een speler van betekenis te worden in ontwikkeling die de zakelijke kredietverleningsector op dit moment doormaakt. Wij werken daarbij nauw samen met ons sterk groeiende Europese sourcing netwerk.
 
Over Schroders
Als wereldwijd actieve asset manager helpen we institutionele beleggers, banken, tussenpersonen en individuele beleggers over de hele wereld hun doelen te bereiken, ambities waar te maken en zich voor te bereiden op de toekomst. Omdat de wereld continu in beweging is, veranderen ook de behoeften van onze klanten. We hebben in het verleden laten zien dat we ons voortdurend hebben kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden, en ons daarbij steeds gericht op datgene wat voor onze klanten het belangrijkste is. Een dergelijke houding vergt ervaring en deskundigheid. We zorgen ervoor dat we de juiste mensen en data samenbrengen om precies die trends te signaleren die bepalend zullen zijn voor de toekomst. De uitkomst hiervan levert een uniek perspectief op en dat stelt ons in staat om steeds met een duidelijke overtuiging te beleggen. We zijn verantwoordelijk voor een vermogen van £449,4 miljard (€508,2 miljard/$593,3 miljard)* dat onze klanten aan ons hebben toevertrouwd. Zij hebben dit gedaan vanuit de verwachting duurzaam rendement te genereren. Bouwen aan de toekomstige welvaart voor de klant en voor de hele samenleving, blijft voor ons het belangrijkste doel. Daaraan werken wij met 4600 medewerkers verspreid over zes continenten. We zijn wereldwijd actief, maar werken met teams ter plaatse. Op deze manier is het mogelijk dat we dicht bij de klant staan en het belang van de klant de kern is van alles wat we doen. Al meer dan twee eeuwen en meer dan zeven generaties lang vergroten en verdiepen we onze expertise in samenspraak met de behoeften en belangen van onze klanten. Meer informatie over Schroders is te vinden op www.schroders.nl (*cijfers per 30 juni)

Over KKR
KKR is een toonaangevende wereldwijde beleggingsonderneming die verscheidene alternatieve vermogenscategorieën beheert, waaronder private equity, energie, infrastructuur, vastgoed en krediet, en enkele strategische partnerschappen die hedgefondsen beheren. KKR streeft ernaar aantrekkelijke beleggingsrendementen te genereren voor haar fondsbeleggers door een geduldige en gedisciplineerde beleggingsbenadering te volgen, werknemers van wereldklasse aan te stellen en groei en waardecreatie te stimuleren bij de KKR-portefeuillebedrijven. KKR investeert haar eigen kapitaal naast het kapitaal dat zij beheert voor fondsbeleggers, en biedt financieringsoplossingen en investeringsmogelijkheden via haar activiteiten op de kapitaalmarkten. Verwijzingen naar de investeringen van KKR kunnen ook betrekking hebben op de activiteiten van de door KKR gesponsorde fondsen. Voor meer informatie over KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR), bezoek de website van KKR op www.kkr.com en op Twitter @KKR_Co.

Mediacontacten
NEOS Direct Lending
Nick van Hagen
+31 10 890 9640
info@neosdirect.nl
 
NEOS partners with KKR and Schroders to support Dutch and German direct lending
 
ROTTERDAM, 14 August - NEOS, a leading innovator in direct lending, today announced the successful closing of a targeted €1bn Dutch Growth Joint Venture (JV), focused on providing senior loans to small and medium-sized enterprises (SMEs) in the Netherlands and Germany.

Global investment firm KKR is the principal investor in the JV. Also investing is Schroders, the global asset management company and strategic shareholder in NEOS. The JV will support a diverse universe of Dutch and German businesses, helping their development and growth objectives by providing alternative and flexible financing.

The €1bn target JV is the largest private SME lending program in Europe, exceeding the size of NEOS’ predecessor funds, which enjoyed capital commitments from two Dutch pension funds.
This latest JV will look to take advantage of attractive fundamentals and significant demand for private debt among SMEs in the Netherlands and Germany, drawing on NEOS’ leading platform and local market knowledge, and adding KKR and Schroders’ global investment expertise.

“The lending program focuses on growing companies that have demonstrated excellence in their respective areas of expertise. The lending program enables NEOS to be even more responsive to the vastly growing finance needs of the business community and will be instrumental in us expanding our product and regional scope,” said Quirijn Haak, CEO at NEOS Direct Lending.
“SMEs are the backbone of the European economy. As a disciplined and long-term investor, we see a great deal of opportunity in providing capital to this space, especially in the Netherlands and Germany” said Daniel Pietrzak, Member of KKR.

“SMEs in Europe are increasingly looking to obtain debt financing from non-bank lenders. In parallel, sophisticated institutional investors are becoming more familiar with the concept of providing growth financing to SMEs in return for higher yields than are available in public markets. We are excited at the prospect of matching the needs of our institutional clients and by having recently increased our shareholding in NEOS to 49% as part of our private markets initiative,” said Alan Cauberghs, Head of Private Assets at Schroders.
 
KKR’s investment was made from credit funds managed by KKR.
 
-ends-
 
Media contacts
NEOS Direct Lending
Nick van Hagen
+31 10 890 9640
info@neosdirect.nl
Rotterdam, the Netherlands
 
KKR
Finsbury
Alastair Elwen
+44 20 7251 3801
Alastair.elwen@finsbury.com
 
Schroders
Nicole Carey
Tel: +44 (0)20 7658 4466
nicole.carey@schroders.com
Estelle Bibby, Corporate Communications
Tel: +44 (0)20 7658 3431
estelle.bibby@schroders.com
 
About NEOS Direct Lending
Since its foundation in 2012, NEOS has proven to be an innovative financing partner to many companies over the last few years. NEOS has empowered over 130 businesses, and we happily saw them standing out and achieving their goals. We believe in winners in every sector, and whether driving innovation, growth, acquisitions or mergers, we have the right solution tailored to your needs. Our team consists of a seasoned group of driven professionals with a wide variety of backgrounds.
NEOS is well positioned to become a force in the transforming business loan industry working closely with its vastly expanding European sourcing network.
 
Schroders plc
As a global investment manager, we help institutions, intermediaries and individuals meet their goals, fulfil their ambitions, and prepare for the future. But as the world changes, so do our clients’ needs. That’s why we have a long history of adapting to suit the times and keeping our focus on what matters most to our clients. Doing this takes experience and expertise. We bring together people and data to spot the trends that will shape the future. This provides a unique perspective which allows us to always invest with conviction. We are responsible for £449.4 billion (€508.2 billion/$593.3 billion)* of assets for our clients who trust us to deliver sustainable returns. We remain determined to build future prosperity for them, and for all of society. Today, we have 4,600 people across six continents who focus on doing just this. We are a global business that’s managed locally. This allows us to always keep our clients’ needs at the heart of everything we do. For over 200 years and more than seven generations we’ve grown and developed our expertise in tandem with our clients’ needs and interests. Further information about Schroders can be found at www.schroders.com.
 
*as at 30 June 2018.
 
About KKR
KKR is a leading global investment firm that manages multiple alternative asset classes, including private equity, energy, infrastructure, real estate and credit, with strategic manager partnerships that manage hedge funds. KKR aims to generate attractive investment returns for its fund investors by following a patient and disciplined investment approach, employing world-class people, and driving growth and value creation with KKR portfolio companies. KKR invests its own capital alongside the capital it manages for fund investors and provides financing solutions and investment opportunities through its capital markets business. References to KKR's investments may include the activities of its sponsored funds. For additional information about KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR), please visit KKR's website at www.kkr.com and on Twitter @KKR_Co.
 
Download the press release

Bekijk meer nieuws

Lees meer 4 Apr 2019
Direct lending in de praktijk
Lees meer 8 Jan 2019
NEOS team update January 2019
Lees meer 5 Dec 2018
Othera signs Schroders backed lender NEOS, to enterprise blockchain platform for digitisation of Netherlands SME loans