Nederlands
Voor business partners

Privacy en Cookie statement

NEOS Direct Lending (NEOS) verwerkt uw persoonsgegevens en hecht er grote waarde aan dat deze verwerking plaatsvindt op een wijze die in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens via www.neosdirect.com geeft u NEOS uitdrukkelijk en ondubbelzinnig toestemming om deze gegevens te verwerken. U kan als gebruiker via verwijzingen of hyperlinks op de website internetsites van ander bedrijven of organisaties bezoeken, waarop het privacybeleid van de desbetreffende bedrijven of organisaties van toepassing is. NEOS raadt u als gebruiker aan, eerst kennis van het privacybeleid van deze bedrijven of organisaties te nemen alvorens u uw persoonsgegevens prijs geeft.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon, hierbij kunt u denken aan uw naam, telefoonnummer, geboortedatum, adres of e-mailadres. Hieronder worden mede begrepen gegevens van particuliere ondernemingen, van ondernemingen die handelen als eenmanszaak, en van ondernemingen met een directeur-grootaandeelhouder, alsmede de gegevens van functionarissen van ondernemingen. Wij kunnen dit soort gegevens aan u vragen bijvoorbeeld als u een formulier invult op onze website. Ook verzamelt NEOS informatie over uw gebruik van onze website. Dit kan bijvoorbeeld als NEOS cookies plaatst.

NEOS bewaart en gebruikt persoonsgegevens voor zorgvuldig vastgestelde doelen. NEOS gebruikt uw persoonsgegevens:

 • om na te gaan of NEOS u en uw onderneming als klant kan accepteren;
 • om contracten met uw onderneming of organisatie en met andere klanten te sluiten of te laten sluiten;
 • voor het maken van analyses van persoons- en bedrijfsgegevens voor onderzoek;
 • om u te informeren over diensten en producten (marketing) van NEOS;
 • om NEOS te beveiligen;
 • om te kunnen voldoen aan wat de wet of een rechter van NEOS vraagt;
 • om onze relatie met u, uw onderneming of organisatie en andere klanten en/of intermediairs te beheren.

Cookies
Op deze website gebruikt NEOS cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat NEOS aanbiedt aan uw internetbrowser (bijvoorbeeld aan Internet Explorer, Safari, Google Chrome of Mozilla). De cookie maakt het mogelijk om surfgedrag te herkennen op de verschillende pagina's die u bezoekt. De cookie zorgt ook dat u snel en efficiënt door de website kunt surfen.

Waarom volgt NEOS surfgedrag op de website?

 • NEOS kan uw gedrag op de website volgen om een aantal redenen, bijvoorbeeld:
 • voor het maken van analyses voor onderzoek;
 • om de website te verbeteren;
 • voor veiligheidsdoeleinden;
 • om onze relatie met u als klant te beheren.

Uitzetten van cookies
U kunt alle cookies op uw computer uitzetten. Dit doet u door de instellingen van uw internetbrowser aan te passen zodat deze alle cookies weigert. Let op: dit kan betekenen dat sommige diensten niet meer goed werken op uw computer.

Inzien en/of corrigeren van persoonsgegevens
Als u uw persoonsgegevens wenst in te zien u of u wilt NEOS vragen de gegevens aan te passen, dan dient u daartoe een verzoek in, online of per post:
NEOS
Hofplein 20, 21e verdieping
3032 AC Rotterdam
Nederland