Nederlands
Voor ondernemers
Business partners

Business Partners

Het Business Partner model

Het Business Partner model is een essentieel onderdeel van het succes van NEOS Direct Lending. De onafhankelijke advisering van de ondernemers door de business partners stelt NEOS in staat om zich volledig te concentreren op de kredietverlening. Het business partner netwerk bestaat uit intermediairs, accountantskantoren, debt advisory boutiques en (financieringspecialisten) banken. De business partner is het eerste aanspreekpunt voor de ondernemer gedurende het financieringstraject en gedurende de looptijd van de NEOS lening.

Met iedere business partner sluit NEOS Direct Lending een partner overeenkomst waarin naast de behandeling van vertrouwelijke klantinformatie de werkwijze tussen NEOS en de business partner wordt afgestemd. Duidelijk afspraken over de werkwijze stellen de business partner in staat om de ondernemer een betrouwbare inschatting te geven over de inhoud en tijdslijnen van het NEOS financieringstraject. Wij verwachten van de ondernemer gedurende de looptijd van de lening standaard kwartaalrapportages en een jaarlijkse update van de prognoses. Wij hebben een sterke voorkeur dat beide trajecten door de business partner worden ondersteund. In specifieke gevallen kan hier, in afstemming met de business partner, van worden afgeweken.

Business partners hebben de ‘klant relatie’. NEOS Direct Lending heeft expliciet de keuze gemaakt voor direct lending. Dit betekent dat wij buiten de verstrekking van de lening geen andere producten en diensten aan de ondernemer aanbieden. In principe komen wij enkel actief bij de ondernemer in beeld bij het bedrijfsbezoek gedurende het beoordelingstraject. Daarna beperkt de interactie met de onderneming zich tot de ‘online’ ontvangst van kwartaalrapportages en jaarlijkse prognose die wij ontvangen. Voor adviesdiensten of andere producten moet de ondernemer bij haar business partner of (huis)bank zijn.

Bestaande business partners hebben een eigen login op onze website waar de NEOS Direct Lending documentatie en templates voorhanden zijn. Voor meer informatie over ons business partner programma nemen wij uiteraard graag contact met u op.