Nederlands
Voor business partners

Werkwijze

 

Business partners

NEOS werkt samen met een uitgebreid netwerk van business partners. Deze hebben een belangrijke rol bij de aanlevering van (financiële) gegevens voor de financieringsaanvraag. Om een aanvraag snel en efficiënt te analyseren en beoordelen werken wij met een gestandaardiseerd format.

 

Na verstrekking van de financiering kan de business partner betrokken blijven voor de NEOS kwartaal rapportage. NEOS brengt geen kosten in rekening bij haar partners, noch deelt zij op enige wijze in de inkomsten. Wij hechten grote waarde aan onafhankelijkheid.

Lees meer

Het Proces

De beoordeling van een financieringsaanvraag bestaat uit een fundamentele analyse van het bedrijfsmodel en de kasstromen. Dit gebeurt uiterst grondig. Echter, dat betekent niet dat trajecten onnodig lang hoeven te duren. Doorgaans duurt een proces, afhankelijk van de aanlevering van informatie, enkele weken. Vaak kan al binnen een week na ontvangst van informatie een goede inschatting worden gemaakt van de slagingskans.

Lees meer
Toepasbaarheid Neos financiering
Financierings aanvraag
Beoordeling door Neos
Verstrekking lening
Rente en aflossing

Komt het bedrijf in aanmerking voor een NEOS financieringsoplossing?

NEOS focust zich op bedrijven waar innovatie, groei, fusie of een overname plaatsvindt. Start-ups zijn uitgesloten maar voor veelbelovende bedrijven steken wij onze nek uit. We hanteren strikte voorwaarden waaraan een bedrijf moet voldoen om in aanmerking te komen voor financiering. Belangrijk is om dit aan het begin van het proces duidelijk te maken, zodat we bedrijven niet onnodig van hun core business afhouden. 
 
NEOS hanteert een aantal strikte criteria. Doe de test
Lees meer
Vraag 1/6
Hoe lang bestaat uw bedrijf al?
Is de onderneming actief in de wapen-, munitie-, tabaks- of pornografische industrie?
Is de onderneming een vastgoed ontwikkelaar?
Vertel ons wat meer over jezelf
Dit heeft geen invloed op je kredietwaardigheid
 
Bedankt! Een Neos kredietspecialist neemt snel contact met je op.
Of bel 010 - 892 96 40 Voor direct contact