Nederlands
Voor business partners

Het Proces

 

Een financieringstraject doorloopt de volgende fases:

1. Afstemming over de casus tussen business partner en NEOS

2. Company rating op basis van financiële cijfers van de laatste twee boekjaren 

3. Voorbereiding financieringsaanvraag door business partner

4. Beoordeling financieringsaanvraag door NEOS

5. Terugkoppeling naar business partner en planning bedrijfsbezoek

6. Bedrijfsbezoek 

7. Offerte en documentatie

8. Acceptatie offerte bedrijf/ goedkeuring credit committee

9. Verstrekking lening

De snelheid van het proces hangt af van een aantal factoren. De kwaliteit en volledigheid van de aanvraag is daarbij een belangrijke factor.