Direct lending

Wij helpen bedrijven groeien

NEOS focust zich op bedrijven waar innovatie, groei, fusie of een overname plaatsvindt. Start-ups zijn uitgesloten maar voor veelbelovende bedrijven steken wij onze nek uit. We hanteren strikte voorwaarden waaraan een bedrijf moet voldoen om in aanmerking te komen voor financiering. Belangrijk is om dit aan het begin van het proces duidelijk te maken, zodat u zich kunt blijven richten op uw core business.

 

 

 

In vier stappen naar een financiering

De beoordeling van een financieringsaanvraag bestaat uit een fundamentele analyse van het bedrijfsmodel en de kasstromen. Dit gebeurt uiterst grondig. Echter, dat betekent niet dat trajecten onnodig lang hoeven te duren. In de huidige dynamische economie is timing een cruciale factor voor bedrijven. Vandaar een helder, efficiënt en snel proces bij NEOS.

Doorgaans duurt het proces, afhankelijk van de aanlevering van informatie, enkele weken. Vaak kan al binnen een week na ontvangst van informatie een goede inschatting worden gemaakt van de slagingskans.

 

01.
Pre-selectie

Een eerste screening op basis van de financieringscriteria en de gewenste financiering. Bij een positieve uitkomst kan de financieringsaanvraag gestart worden.


02.
Financieringsaanvraag

De onderneming of haar adviseur stuurt de financieringsaanvraag in. De aanvraag bestaat onder meer uit een beschrijving van de onderneming, het businessplan, bespreking van de belangrijkste ondernemingsrisico’s, details van de management- en aandeelhoudersstructuur, specificatie van aanwending financiering en gedetailleerde financiële informatie.


03.
Analyse

Een diepgaande analyse van het bedrijf onder meer bestaande uit het verdienmodel, de positie in de markt en de financiële performance als ook een bedrijfsbezoek en verdere kennismaking met de ondernemer.


04.
Goedkeuring

Na beoordeling en goedkeuring volgt de documentatiefase en na ondertekening van de lening documentatie, wordt de lening uitbetaald.

Na verstrekking blijven wij op de achtergrond betrokken en vragen wij per kwartaal inzicht in de financiële ontwikkeling van de onderneming.

Komt u in aanmerking voor een financiering?

shutterstock_181795199.jpg
 

Direct Lending

Direct Lending is het financieren van bedrijven zonder een balans zoals banken dat kennen. Deze vorm van  financiering is hard nodig omdat de financieringsbehoefte bij bedrijven alleen maar groter wordt door belangrijke ontwikkelingen, zoals de transitie naar een duurzame economie en de vergaande implicaties van digitalisering van de economie. Direct Lending is hiermee een waardevolle aanvulling voor de financieringsmix van bedrijven gebleken.

NEOS heeft namens financieringsprogramma’s van professionele beleggers het mandaat om bedrijfsfinancieringen te origineren, analyseren, beoordelen en te monitoren.

 

De voordelen van NEOS Direct Lending

Financiering van groei


Wij durven als Direct Lender verder te kijken dan de historie en op basis van een grondige analyse ook de toekomstige kasstromen van een onderneming te financieren.

Flexibiliteit in aflossing


Wij zetten de financiering graag optimaal aan het werk binnen de onderneming. Daarom kiezen we voor flexibele aflossingsstructuren.

Flexibiliteit in bevoorschotting


Onze focus op kasstromen zorgt ervoor dat een aanzienlijk hogere bevoorschotting van activa gerealiseerd kan worden.

financiering op hogere schuldniveaus

Wij kijken verder dan de gebruikelijke standaarden, dit leidt ertoe dat ondernemingen aanzienlijk meer kunnen lenen dan men traditioneel gewend is.