Frequently Asked Questions

Heeft u een vraag?

Grote kans dat u het antwoord hieronder in onze FAQ vindt. Staat het antwoord er niet bij, schroom dan niet om CONTACT met ons op te nemen. Wij staan voor u klaar om u te helpen!

 
 

Financieringscriteria

Voor welke doeleinden kan financiering worden aangetrokken?

Leningen worden verstrekt voor de financiering van vaste activa zoals bedrijfspanden en machines. Daarnaast worden onze financieringsoplossingen ingezet voor de financiering van overnames, werkkapitaal maar ook voor herfinanciering van de bestaande leningen.

Is financiering van buitenlandse activiteiten of assets mogelijk?

Financieringen kunnen worden verstrekt aan entiteiten in Nederland, België en Duitsland. Het specifiek financieren van buitenlandse activiteiten en activa is ook mogelijk zolang de hoofdkredietnemer gevestigd is in Nederland, België of Duitsland.

Kan er ook een werkkapitaal faciliteit worden verstrekt?

De leningen kunnen worden gebruikt voor de financiering van werkkapitaal, echter er worden geen fluctuerende limieten verstrekt zoals bij een rekening- courant faciliteit.

Zijn er ook sectoren of bedrijfsactiviteiten uitgesloten van financiering?

Bijna alle sectoren komen in aanmerking voor financiering. Wij houden ons aan de ESG richtlijnen van de professionele beleggers waarvan wij het mandaat hebben ontvangen. Dit betekent onder meer dat bedrijven die actief zijn in de wapenhandel, tabak en pornografie zijn uitgesloten.

 

Financieringsstructuur

Kan een lening via NEOS naast bankfinanciering bestaan?

Dat kan zeker, dergelijke structuren verstrekken we wel graag in overleg met de reeds bestaande financier.

Hoe ziet het aflossingsschema van een lening eruit?

Wij proberen veel flexibiliteit te verlenen in de gewenste financieringsstructuur. Op basis van de business case kan ervoor gekozen worden om, aan het begin van de looptijd, maximaal 1 aflossingsvrij jaar te structureren en is het mogelijk om 50% van de initiële hoofdsom aan het einde van de looptijd af te lossen.

Kan de lening ook in tranches opgenomen worden?

De lening kan in principe niet in tranches worden opgenomen. Het is wel mogelijk om meerdere leningen te verstrekken aan een onderneming, waarbij het geld beschikbaar komt op het moment dat hier behoefte aan is.

Worden leningen ook verstrekt aan andere entiteiten dan BV's en NV's?

Dat is mogelijk. Leningen kunnen echter niet worden verstrekt aan eenmanszaken en/of natuurlijke personen.

Wat zijn voorbeelden van zekerheden die NEOS vraagt?

Wij bieden financiersoplossingen op basis van toekomstige kasstromen. Dit betekent niet dat zekerheden niet relevant zijn. Beschikbaarheid van zekerheden kan een positief effect hebben op de rente. Het verkrijgen van zekerheden wordt voor iedere casus specifiek afgestemd.

 

Proces

Hoe vindt de pre-selectie plaats?

De pre-selectie vindt plaats middels een kort gesprek tussen een NEOS Debt Investment Manager en de onderneming en/of business partner over de casus. Daarnaast beoordelen we het financiële risicoprofiel van de onderneming door middel van een eenvoudige financiële rating.

Hoe lever ik een financieringsaanvraag aan?

Voor de aanlevering van een financieringsaanvraag hanteren wij een standaard vragenlijst en standaard financieel model. Maar in plaats van de vragenlijst werken we ook graag met een aangeleverd informatie memorandum.

Met welke tijdslijnen moet ik rekening houden?

Bij een volledige en tijdige aanlevering van alle informatie is het mogelijk om de financiering binnen 4 weken te verstrekken.

Wat zijn de rapportageverplichtingen na verstrekking van de lening?

Wij verwachten per kwartaal de cijfers van de kredietnemer(s) te ontvangen, hiervoor gebruikt u ons format. Verder ontvangen we jaarlijks de jaarrekeningen van de kredietnemer(s).