Debt Investment Manager

Gesprekspartner en aanspreekpunt voor business partners (debt advisors, M&A/Corporate Finance adviseurs, private equity partijen, banken en accountants) inzake financieringsvraagstukken voor de zakelijke markt. Heeft direct contact met de (potentiële) leningnemer. Lees verder…

Read More
Diederik Gerbranda