Alles wat je moet weten over alternatieve financiering

 
shutterstock_719542471.jpg

Eén op de vijf Nederlandse MKB ondernemers noemt beperkte toegang tot financiering de meest belangrijke belemmering voor groei. Dat is het gevolg van fricties aan zowel de aanbod- als ook de vraagzijde in het financieringslandschap. MKB ondernemers houden steeds vaker rekening met het minder vanzelfsprekend beschikbaar zijn van financiering van banken en staan open voor alternatieve financiers. Om ondernemers op weg te helpen in de wereld van alternatieve financiering, hebben we hier alle belangrijke informatie over alternatieve financiering samengevat.

Wat is alternatieve financiering?

Alternatieve financiering wordt vaak aangeduid als niet-bancaire financiering. Deze vorm van financiering is hard nodig omdat de financieringsbehoefte bij bedrijven alleen maar groter wordt door belangrijke ontwikkelingen, zoals de transitie naar een duurzame economie en de vergaande implicaties van digitalisering van de economie.

De positie van banken als enige financier in het landschap is de afgelopen jaren ook in Europa definitief verleden tijd geworden. Bedrijven in het MKB segment zijn toegankelijker geworden voor diverse bronnen van financiering. Het aanbod van financiering neemt daardoor verder toe en er zijn tal van mogelijkheden om verschillende vormen van financiering te combineren, ook wel “financieringsmix” genoemd.

Alternatieve financieringspartijen, zoals direct lenders, crowdfunders, kredietunies, informele investeerders en mkb fondsen, zijn dus een noodzakelijke en waardevolle aanvulling voor de financieringsmix gebleken. Er zijn echter veel verschillende vormen van alternatieve financiering met sterk uiteenlopende producten en voorwaarden.

Ook alternatieve financiers kijken kritisch naar de financierbaarheid van bedrijven maar hebben van nature meer focus op groeikansen dan op de historische performance van bedrijven. Het hebben van gedegen en goed onderbouwde plannen is en blijft van belang en vergroot de kans op het succesvol aantrekken van financiering aanzienlijk.

Waarom bedrijven soms nog niet denken aan alternatieve financiering

De bekendheid met alternatieve financiers is ondanks de stijgende belangstelling hiervoor nog lang niet zo groot als die van banken. Vaak, als ondernemers denken aan een alternatief voor bankleningen, wordt er snel gedacht aan risicodragende kapitaalverstrekkers (in ruil voor aandelen) waardoor meer voordehand liggende oplossingen niet in beeld komen.

Het aanbod van nieuwe financiers is echter groot maar juist daarom blijkt het voor veel ondernemers lastig om de juiste partij te vinden voor een specifieke financieringsuitdaging. Advies van een adviseur of accountant kan helpen. Zij kennen het financieringslandschap en de criteria van alle aanbieders. Maar ook door gericht in ondernemersnetwerken te vragen, komen ondernemers op het spoor van nieuwe marktpartijen.

Banken vragen vaak zekerheden en vermogensinjecties waaraan met name groeibedrijven niet tegemoet kunnen komen. Een alternatief is vanzelfsprekend om te groeien uit de beschikbare cash flow maar dat vertraagt het tempo van groei en benutten van marktkansen aanzienlijk. Hier komt direct lending (directe financiering zonder tussenkomst van een bank) nadrukkelijk in beeld. De financieringssmaak direct lending wordt veel ingezet voor het financieren van groei en overnames en profiteert, meer dan andere alternatieve financiers, van de sterk toegenomen belangstelling van grote, professionele beleggers voor het MKB segment. Deze beleggers gebruiken op hun beurt direct lending platformen om rendementen te behalen.

Hoe gaat alternatieve financiering in zijn werk?

MKB ondernemers waarderen een passende financiering met een helder, transparant en efficiënt financieringsproces. Alternatieve financiers, zoals direct lenders kunnen snel schakelen om de financieringsbehoefte in te vullen. De organisaties zijn plat, de lijnen kort en besluitvorming kan daardoor snel plaatsvinden. In hun beoordeling richten direct lenders zich op de haalbaarheid en financierbaarheid van bedrijven en laten snel weten wat er mogelijk is. In alle gevallen is het vormen van een duidelijk begrip van de business en de bijbehorende risico’s leidend in het financieringsproces.

Het financieringsproces zelf wordt zoveel mogelijk gedigitaliseerd en gestandaardiseerd wat positief bijdraagt aan de mogelijkheden om processtappen overzichtelijk te houden. Veelal wordt een eerste screening gedaan op basis van financieringscriteria en gewenste financiering.

De financieringsoplossingen die alternatieve financiers kunnen bieden, gaan gepaard met een diepgaande analyse van de onderneming. Daarna volgt de beoordeling met een besluit en kan de transactiedocumentatie worden opgesteld. Hoe uitgebreid dat is en wat de doorlooptijd is, hangt in belangrijke mate af van de omvang en complexiteit van bedrijf en transactie. Een overzichtelijke juridische structuur bij bedrijven en heldere inrichting van rapportage en processen versnellen het traject voor alle betrokkenen.

De flexibiliteit in de financiering kan op tal van manieren worden ingevuld. Bijvoorbeeld in de hoogte van de bevoorschotting en de ruimte in de aflossing. Er worden doorgaans minder financiële convenanten gehanteerd en in de overige voorwaarden zit voldoende ruimte om de onderneming te laten groeien. De financiering van groei, internationale expansie, uitbreiding van materieel of innovatie betekent niet dat er onverantwoorde risico’s worden genomen met te hoge schuldniveaus.

Waar moet je aan denken bij de keuze voor een alternatieve financier?

De realiteit is dat alternatieve financiering in beeld komt bij groeitrajecten met wat langere looptijden en andere dynamische transacties rond diverse ondernemingskansen. Dit heeft gevolgen voor de hoogte van de rente die hoger ligt dan traditionele bankleningen met volledige zekerheden. Een ander aandachtspunt is dat een uitgebreide financieringsmix met een combinatie van meerdere vormen van financiering (denk bijvoorbeeld aan rekening courant, andere leningen en factoring) betekent dat er veel tijd en aandacht in het managen van de financieringsmix van het bedrijf gaat zitten.

Zoals in elke nieuwe bedrijfsvorm geldt ook dat bij alternatieve financiers er sterke variatie in kwaliteit en professionaliteit is en niet al deze bedrijven zullen overleven. Daarom is het cruciaal goed te weten met wie men zaken doet, hoe lang de aanbieder in business is en, belangrijker nog, welke financieringsbronnen er achter de te verstrekken financiering zitten. Immers, professionele beleggers zoals pensioenfondsen en grote internationale beleggers voeren grondige due dilligence uit op aanbieders terwijl de privébeleggers achter crowdfunds deze mogelijkheden niet hebben. Dit heeft doorslag op hoe robuust een financier is en wat men kan waarmaken naar bedrijven en beleggers.

Net als de sector zelf, is ook regulering en het wetgevend kader in beweging. Hoewel niet zo uitgebreid als toezicht op banken zijn er in Europa wel degelijk de nodige bepalingen van toepassing op alternatieve financiers. Daarbij geldt wederom ook dat professionele beleggers zelf ook eisen en voorwaarden stellen aan alternatieve financieringsplatformen voordat ze daar hun gelden toevertrouwen.

Nog even alles op een rijtje

Alternatieve financiering kan gezien worden als zowel vervangend als aanvullend op financieringen door banken. Het landschap van alternatieve financiers is de laatste jaren sterk uitgebreid en speelt veelal in op meer specifieke financieringsbehoeften. Juist voor groeiende ondernemingen en events zoals overnames biedt alternatieve financiering uitkomst omdat alternatieve financiers bereid zijn te financieren op basis van deze groei. Hier staat wel een hogere rente tegenover. De kwaliteit en professionaliteit van alternatieve financiers is wisselend en aandacht is geboden over waar de financiering zelf vandaan komt.

Benieuwd naar de financieringsoplossingen die NEOS Direct Lending u kan bieden voor de financiering van uw groei, innovatie, fusie of overname? Doe de test op www.neosdirect.com/nl/werkwijze, mail (info@neosdirect.com) of bel (+31 (0) 10 892 96 42). Het team kijkt graag met u naar de mogelijkheden.

 
Diederik Gerbranda