Direct Lending groeit

 
20170327-NeosHofplein0058-1920.jpg

De Europese markt voor bedrijfsfinancieringen is lange tijd gedomineerd geweest door banken. In navolging van onder andere de US zien we in Europa een groei van financieringen die door niet-banken worden verstrekt. Op basis van de Deloitte Alternative Lender Deal Tracker kan geconcludeerd worden dat ongeveer 40% van de ‘grotere’ direct lender transacties nu nog plaatsvinden in de UK. Wij zien echter dat ook in andere Europese landen de ontwikkeling van de markt ten gunste van direct lending doorzet.

Kapitaalvereisten voor banken, regulering en daarmee samenhangende kosten, zorgen ervoor dat banken duidelijk keuzes maken met betrekking tot aanwending van “(human) capital”. Overvloedige aanwezigheid van lange termijn funding voor ‘debt funds’, zorgt ervoor dat er een competitief alternatief voor bankfinanciering geboden kan worden. Direct lending in het hogere segment heeft hierdoor een - naar onze mening – blijvende plek gekregen in het financieringslandschap.

MKB bedrijven met een financieringsbehoefte onder de EUR 10 miljoen hadden lange tijd minder toegang tot directe financieringen dan grotere bedrijven. Hierin is in de laatste jaren duidelijk verandering gekomen. NEOS Direct Lending is sinds 2015 in de Nederlandse markt actief voor het MKB, en is inmiddels ‘live’ met haar tweede fonds. Wij zien zowel de interesse van investeerders als MKB onderneming in en buiten Nederland gestaag toenemen in deze vorm van financieren. Wij zijn dan ook van mening dat de trend die is ingezet in de grotere transacties overslaat naar het segment van leningen tot EUR 10 miljoen.

 
Diederik Gerbranda